top of page
Søk

OrmehodeNavnet på planter er ofte billedlige. Ormehode er et eksempel på dette. Blomsten med støvbærere og arret på griffelen som splitter seg ytterst er som en ormetunge. Spiralformen til stengelen minner også om orm.

Bladene til hestehoven minner om hestesko eller hestehov. De to ormehodene som står på steinen i bakgrunnen er kommet med nåtidens ballast. De gror oppå steiner som er på et område hvor gravemaskiner og lastebiler er enerådende. Fyllmasse kommer fra forskjellige steder og lagres enten midlertidig, eller blir en del av grunnen. Noen bønder i området har en god inntekt på slik virksomhet. For rundt 150 år siden kom det ballast til strendene omkring Oslofjorden fra kontinentet, mest England. Det var jord, stein, takstein, murstein og dermed jord, sand og plantefrø som var i denne massen. Ormehode er regnet som ballastplante. Nå har den spredd seg og er vanlig i Norge. Akvarell: 18 x 26 cm.


16 visninger0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle
bottom of page