top of page
Søk

Kula og 3,14Tegnekurset er i gang. Og det er veldig bra alt sammen! Einar og jeg har fått vann på mølla. Nå vil Einar ikke nøye seg med å være hjelpelærer. Han vil holde eget mattekurs for foreldre onsdagskvelder fra kl. 18.00 til kl. 20.00, oppstart etter høstferien. Foreldre, ev. besteforeldre, er skolens viktigste hjelpelærerressurs, men få har tenkt på å styrke dem i den jobben. Einar har undervist lærerstudenter i mer enn 30 år og holdt utallige kurs for lærere på alle nivåer fra barnehage til videregående skole. Da alle begynte kurset med å modellere en kule i hvit plastelina, var det Einar som demonstrerte hvordan bevegelsen vi gjorde med hendene har sammenheng med at kula er det eneste romlige legemet med konstant diameter. Neste torsdag skal han få ungdomsskoleeleven som er med på gruppen fra 17.00 til 20.00 til å forstå hvorfor vi bruker tallet 3,14 i utregning av areal og omkrets av sirkel. For henne er tegnekurset kombinert med mattehjelp av Einar. På kveldskurset var aldersblandingen fra 13 år til 74 år. I skolespråket kalles det en aldersblandet gruppe. Jeg anbefaler Einars mattekurs!


29 visninger0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle
bottom of page