Søk
  • Hilde Degerud Jahr

På ski over NesoddenDet er nok snø til å gå på ski over Nesodden. Løypene går på høydedragene med mange gamle gårder. Dette er en av Fundingrudgårdene som ligger langs Fundingrudveien. Som så mange andre steder i området er gårdene med tiden splittet opp i øvre og nedre, søndre og nordre, midtre + gårdsnavnene.

Under de store gårdene lå før i tiden husmannsplassene. Når det bygges mange nye boliger på Nesodden og i Frogn, er det viktig at de gamle bomønstrene får stå. Vi trenger å ta med vår historie inn i framtiden. Dette er årets første akvarell malt ute. Det var litt kaldt!


13 visninger

Formogfarge.no © 2019 av Christopher Salvesen 

Østskogen 3             92637310

  • Facebook Clean
  • White Instagram Icon