top of page
Søk

Smia på Vestre GarderSkiløypa krysser Garderveien inntil dette koselige huset. Det ligner Prøysenstua og mange andre hus som ligner illustrasjoner i bøker om bygdenorge. Jeg ringte Arne Dahl som eier Vestre Garder og spurte om han visste husets historie. Det har opprinnelig vært em smie. Da smia var i bruk, var det en dreng som var smed. Han bodde i bryggerhuset på gården, i drengestua. Arne syntes det var artig å høre at jeg har laget mange akvareller av gården hans, deriblant bryggerhuset. Vi hadde en koselig prat. Da jeg sa at gårdsgutten på Søndre Digerud gård, hvor jeg kommer fra, het Georg Karlsen, var dette et kjent navn for Arne. Faren hadde fortalt om brødrene Georg og Marius Karlsen, som var gårdsgutter i Frogn. Arne tror Georg også har vært dreng på Vestre Garder. Slik var det jo. Gårdsguttene bodde og hadde jobben sin flere steder, etter hvor de fikk jobb. Om Georg er det fortalt mange gode historier. Disse fortellingene kunne romme en hel bok. Han var en flink håndverker. Han praktiserte salmakerfaget mens han var på Digerud. Antagelig var han også hovslager, og kanskje også smed? Jeg vet at han hadde et helt spesielt godt lag med hester.

En søndag morgen fant de ham sovende under hesten i stallen. Der fant han det trygt, og der hadde han sin kanskje nærmeste venn. Jeg synes det høres veldig farlig ut. Einar sier at hester aldri tråkker på mennesker. Det har hans mor sagt. Og da er det sant!


23 visninger0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle
bottom of page