top of page
Søk

Isblokker på slede 11.mars 1907Det var spesiell utforming av sledene som isblokkene ble fraktet på. Det kunne være opp til tre sleder i rekke. Fra nordre Sønderstødam ble blokkene kjørt til Stabeltomta. Det er en ganske stor flate nedenfor en stor demning. Den store demningen er i god stand. Det er interessant å kikke i dette området og tenke seg hvordan systemet har vært. Fra Stabeltomta gikk det en dobbeltrenne ned den bratte hellingen til Sønderstøa. Min far fortalte at han som guttunge sto på dette stedet og hørte Iversen rope når det var klart for å sende av gårde en ny isblokk. Min far, Kjell Degerud, var født i 1923. Renna må da ha vært i bruk rundt 1930. Da har det antagelig vært levering av is innenlands. Man regner at eksporten i stor stil sluttet ved utbruddet av 1. verdenskrig i 1914. På bildet ser det ut som hesten med slede står i oppoverhelling. For å "lese" terrenget i området i dag, må vi tenke oss et landskap uten høye trær. Dette bildet kan godt være fra søndre Sønderstødam, like ovenfor Sønderstøa. Veien derfra ned til sjøen heter fortsatt Islia. Vi kan tenke oss at de begynte å ta opp isblokker lengst vest, og at blokkene fra østre del av dammen derfor måtte fraktes over land til toppen av Islia. Gjetter jeg riktig, er den veien som i dag heter Elgtåkka, i åsen øverst til høyre på bildet. Man finner fortsatt rester etter isrenner i terrenget. Det er blant annet jernbånd som har vært brukt for å binde sammen trekonstruksjonen.


18 visninger0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle
bottom of page