top of page
Søk

Sønderstøa 11.mars 1907Dette fotoet er i serien som Axel Wiborg tok 11. mars 1907. Bildene viser virksomheten nær Sønderstøa. Her ser vi dobbeltrenna fra nordre Sønderstødam til Sønderstøa. En seilskute, den svenske barken "Fidelio" på 1197 registertonn, og det norske dampskipet "Ringfond" på 381 registertonn, venter på isblokkene. I bakgrunnen ser vi nordre Håøya. Isblokkene fikk stor fart nedover trerenna (som var bygget under ledelse av Marius Bøhlerengen, som har sagt at dette var det mest kompliserte han hadde bygget! Og han har stått som byggeleder for mange store bygg i Frogn). For å bremse farten på blokkene ble det bygget inn litt jern noen steder i renna. Det ble også brukt annet for å bremse blokkene. Det var en roper som varslet når neste blokk kunne sendes ovenfra. Det er svært bratt ned mot Sønderstøa, som er en naturlig havn her. Nå er det en idyllisk plass med noen få helårsboliger og noen hytter. Det er en merket sti fra Digerud brygge til Sønderstøa, og det er merket kyststi videre sydover. Langs stien finnes rester fra "istiden". Steinmurene etter ishus og plattinger hvor isblokkene ble vasket, er nå vakre murer nær vannkanten. Oppe i lia er stien nær flere demninger ved de kunstige isdammene i området.


58 visninger0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle
bottom of page