top of page
Søk

På tur tvers over halvøyaSøndag 6. mai kl 10.00 går bussen fra Dal skole til Digerud brygge ved Oslofjorden. Derfra går vi over halvøya til Brevik brygge ved Bunnefjorden. Påmelding: www.frognmarka.no Einar og jeg lager ertesuppe med mye godt i og hjemmelagde horn. Det fortjener vi alle vel midtveis når vi kommer til Mindas kafé på Dalsmåsan i den årlige turen ters over halvøya om en uke i dag. Her er programmet: Guiding Digerud brygge: Guide Harald Lorentzen: Fjordbåtenes historie Hetthulldammen: Guide Frode Giertsen: Is-trafikken og is-eksporten og dens påvirkning på samfunnet Digerud grendestue: Guide Hilde Degerud Jahr: Gårdsdrift i nordre Frogn for 100 år siden Agnormåsan: Guide Hilde Degerud Jahr: Husmannsplasser og livet på Agnormåsan Søndre Gulbjørnrud: Guide Erik Svendsen: Historier fra en forgangen tid Måren: Guide Leif Gulbjørnrud: Oppvekst og livet på husmannsplassen Måren Furukollen: Guide Leif Gulbjørnrud: Bemanning og drift av branntårnet på kollen Saraåsen: Guide Kjell Wærnhus: Den tyske radarstasjonen Freia, bemanning og drift på Saraåsen under andre verdenskrig Mindas kafé: Guide Kjell Wærnhus: Kafédriften vinterstid på Dalsmåsan Glennemåsan: Guide Kjell Wærnhus: Torvstrøproduksjon og Frogns tre siste torvhytter Dalshagan: Guide Hilde Degerud Jahr: Husmannsvesenet og livet på denne husmannsplassen Brevik brygge: Guide Frode Giertsen: Is-trafikken og båtlivet på Bunnefjorden med transport og frakt


16 visninger0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle
bottom of page